+380 44 3605320

Funkcjonalność:

Interaktywny plan

Główne funkcje:

Опис

W oprogramowaniu WYNAJEM+ istnieje możliwość pobrania planów, oznaczanie ich jako aktywne (wynajęte) powierzchnie, gdzie na bieżąco można śledzić sytuację finansową (np. zaległości) każdego z lokali,  zapełnienie i wolne powierzchnie.  

Edytor programu pozwala oznaczyć na planie stanowisko każdego z wynajętych lokali, przypisywać im numery, podawać rozmiary, załączyć zdjęcie i inne dokumenty. Разметка для удобства производится на фоне плана БТИ, которые предварительно загружается в систему.

Legenda wynajętych lokali może Легенда арендных помещений может индивидуально настраиваться и иметь штриховку или цветную заливку. Dana funkcja pozwala zobazyć na planie wolne i zajęte powierzchnie, Данная функция позволяет увидеть на план-схеме свободные, занятые площади, должников и т.п.

Po najechaniu kursorem na powierzchni lokalu, pojawi się informacja gdzie  При наведении на арендную площадь курсором, появляется всплывающая подсказка, где указан арендодатель, арендатор, номер договора, площадь помещения, арендная ставка, номер площади, долг, а также ссылка перехода к договору аренды.  

Dla ułatwienia pracy z interaktywnym planem Для удобства работы с план-схемой были реализованы тематические иконки, которые позволяют показать, эвакуационные выходы, лифты, эскалаторы, туалеты и т.п.    

Cechy szczególne

Opracowanie strony internetowej softpro.ua