+380 44 3605320

Funkcjonalność:

Zarządzanie umowami najmu

Główne funkcje:

Опис

W handlowych, handlowo-usługowych, biznesowych i biurowych centrach zarządzanie umowami najmu stało się czynnością  niezbędną w prowadzeniu działu wynajmu. 

 

Oprogramowanie "WYNAJEM+" oferuje ponad 30 różnego rodzaju czynności pmocnej do skutecznej pracy z umowami. Cały cykl zawarty w jednym systemie. Program oferuje wiele możliwości od stworzenia umowy wynajmu, do prolongacji i rozwiązania umowy.

Реализована возможность полноценного управления базой договор аренды, рекламы, субаренды, собственников. К каждому электронному договору, пользователь имеет возможность загрузить отсканированные копии договора с мокрыми печатями и подписями.

Благодаря модулю "Документооборот" любой договор из системы и сопроводительные с ним документы генерируются к печати одним кликом мыши.  

Модуль «Интерактивная план-схема» позволяет перейти одним кликом от договора к план-схеме и обратно, чтобы визуально видеть расположение арендной площади.

Интерфейс раздела управления договорами имеет возможность персональной настройки под каждого пользователя.

 

Cechy szczególne

Opracowanie strony internetowej softpro.ua