3.1 Створення об’єкта

Для додавання об`єкта потрібно спочатку створити місто, в якому знаходиться об`єкт, для цього знаходимо у розділі Об`єкти Міста та натискаємо кнопку «Додати».

У вікні яке зверху (рис.10) прописуємо у поле «Місто» потрібну назву адміністративно-територіальної одиниці. Потім натискаємо кнопку «Додати» у вікні.

Рис. 10 Вікно додавання міста

Далі знаходимо у розділі Об`єкти Об`єкти та нижче головного Меню (рис.11) у випадаючому списку обираємо місто, в якому треба створити об`єкт та натискаємо кнопку «Додати».


Рис. 11 Випадаючий список міст

З`являється вікно (рис.12),яке має три вкладки: Про Центр, Інформація, ПриміткаРис. 12 Вікно додавання об`єкта

У першій вкладці Про Центр прописуємо в поле «Назва» назву об`єкта, далі в поле «Дата» обираємо дату початку його експлуатації та в поле «Площа об`єкта БТІ»  вказуємо фізичну площу об`єкта. Решта поля Скорочена назва, Власник, Вид обкта, Корисна площа, Фото носять суто індивідуальний характер і в залежності від версії програми можуть бути прихованими. 

У другій вкладці Інформація, вноситься інформація про об`єкт по бажанню користувача (дата введення в експлуатацію, управляючий тощо).

У третій вкладці Примітка вноситься дані по бажанню користувача.

Потім натискаємо кнопку «Додати» у вікні.