7.1 Додавання знижки

Для додавання знижки в Додатковому меню розділу ДоговоруДоговорспочаткупотрібновибратидоговір, потім натиснути на кнопку Додати - Знижку. Після вищевказаних дій, відкриється вікно Додавання Знижки (рис. 53), в якому в полі «Сума» прописується сума знижки і в полях «Дата» і «Кінець терміну дії» відповідно дату початку дії знижки та дату її закінчення.

Рис. 53 Вікно додавання знижки

Для збереження результатів необхідно натиснути на кнопку «Додати».

Після додавання знижки запис про неї з'явитися в таблиці Договору в поле Знижка.

Переглянути інформацію про знижки можна в розділі меню ФінансиЗнижки. Утаблиці Знижки виводитися інформація про розмір, термін дії знижки за договором, а також орендної плати та сума, що залишилася до виплати з урахуванням знижки (рис. 54).

Рис. 54 Відображення таблиці Знижки