4. ВНЕСЕННЯ ДАНИХ ПРО ОРЕНДОДАВЦІВ, ОРЕНДАРІВ, ВЛАСНИКІВ

Для внесення даних про орендодавців і\або про орендарів потрібно у Головному меню навести та натиснути курсором миші на пункт меню Орендарі та обрати з підменю потрібного вам розділу Орендарі, Орендодавці, Власники.

Після входу у Розділ «Орендарі», нижче Головного меню присутнє Додаткове меню розділу, в котрому е кнопка «Додати». Після внесення даних про Орендарів, Орендодавців або Власниках відповідний запис з’явиться  у таблиці орендарів (орендодавців, власників) (рис.23) з основною інформацією  по кожному із них.

 

Рис.23 Таблиця орендодавців

Основна таблиця може складатися із наступних полів*:

Дія, Організація, Скорочена назва, Контрактів, Форма підприємства, Вкл\Викл., Адреса, ФИО директора, Активність, Інформація.

Таблицю можна відсортовувати по одній із колонок при натисканні лівою клавішою миші на заголовок колонки.

Детальніше про внесення орендарів, орендодавців, власників написано у наступних розділах.